حمل و نقل

حمل و نقل محصولات در حوزه ی تولید مساله ایی بسیار حائز اهمیت است. بهترین محصولات در صورت حمل و نقل نا مطمعن و نادرست دچار آسیب ها و صدمات جبران ناپذیری خواهند شد. از طرفی زمان سنجی و متعهد بودن به تعهدات از نظر زمانی نیز در مساله ی حمل و نقل محصولات نکته ایی مهم است که این نکته در مواردی که محصول مورد بحث، بسته بندی محصول تولیدی کارخانجات باشد نقشی حیاتی ایفا می کند.
محصولات کارتنی و موارد مشابه بدلیل این که اکثرا در زمینه ی بسته بندی محصولات دیگر بکار میروند در زمان حمل و نقل باید از نظر فیزیکی در امنیت کامل قرار گرفته باشند و از نظر زمانی هم باید در سریع ترین زمان بدست مصرف کننده برسند.
مجتمع صنایع کارتن و بسته بندی سپهراد با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل همکاری گسترده ایی با شرکت های بزرگ حمل و نقلی دارد و توانسته در این زمینه رضایت مشتریان خود را تا حد بسیار بالای کسب کند.
محصولات مشتریان ما در مجتمع سپهراد با بسته بندی مناسب و در بهترین شرایط حمل و در کوتاه ترین زمان ممکن بدست مصرف کننده می رسند.
“سرعت، دقت و کیفیت در ارائه ی خدمات همواره سرلوحه ی عملکرد ما بوده است”